Tập đoàn Sun Group được xây dựng tại Việt Nam năm 2007, đến nay đã thực hiện hàng loạt các Tổ hợp chung cư góp phần thúc đẩy sự