An Bình City được xây dựng dựa trên ý nghĩ về một Dự án tân tiến mang phong cách xây đắp sinh thái thân thương với môi trường. An