Tổ hợp gồm 4 Khu đô thị, rộng 60 đụn biệt thự nghỉ dưỡng cạnh bên, sát 140 gò shophoue, đc có kế hoạch & cải cách và phát