Hà Nội Landmark 51 là tòa tháp xây dựng tân tiến, lấy ý tưởng theo phong cách kiến tạo những nhà cửa chọc trời của Singapore, các Tổ hợp