Chung cư Hà Nội Center Point – là nhà ở cao tầng đoàn kết Văn Phòng cho thuê do chủ đầu tư: Công ty đầu tư thành lập số