Tổ hợp chung cư Dự án The Emerald Mỹ Đình là Chung cư đắt tiền vị trí đầu tiên phạm vi hoạt động Mỹ đền với thời gian hơn 1.300