Căn hộ Sentosa Riverside hội tụ toàn diện 3 nhân tố: "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận biển". Thứ nhất, vị trí Chung cư ở nơi giao