The Emerald được rất nhiều chuyên viên soát sổ là hòa hợp mỗi căn hộ nên sống bậc nhất ngay giữa lòng TP. hà Nội, Tòa tháp khi là